Kontakt

Rekrutacją na studia podyplomowe zajmują się poszczególne jednostki w ramach Instytutów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Aby skontaktować się z kierownikiem studiów bądź osobą obsługującą kierunek i udzielającą informacji należy w zakładce: KIERUNKI wybrać swój kierunek studiów.

Przy każdym z kierunków widnieje imię i nazwisko kierownika studium oraz osoby obsługującej kierunek od strony administracyjnej.

UWAGA!

Biuro Rekrutacji UKW nie prowadzi rekrutacji na studia podyplomowe.