Kierunki studiów podyplomowychWydział: Wydział Administracji i Nauk Społecznych

A
Administracja i Zarządzanie
B
Bankowość i Finanse
Bibliotekoznawstwo i Informacja naukowa
E
Ekonomia i Zarządzanie
F
Filozofia i Etyka
M
Marketing internetowy i e-biznes
P
Pedagogika Specjalna w zakresie Resocjalizacji z Elementami Socjoterapii
Prawo i zarządzanie w sporcie
Prawo Zamówień Publicznych
R
Rewitalizacja społeczna
Z
Zarządzanie Instytucjami Kultury