Kierunki studiów podyplomowychWydział: Wydział Pedagogiki i Psychologii

A
Asystent Osoby Starszej
C
Coaching
D
Doradztwo Edukacyjno-Zawodowe
L
Logopedia z Emisją Głosu
N
Neurologopedia
O
Organizacja i Zarządzanie w Oświacie
P
Pedagogika Specjalna w zakresie Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie
Przygotowanie Pedagogiczne
Psychologia Sądowa i Mediacje
W
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka