Kierunki studiów podyplomowychWydział: Kolegium II

B
Business Psychology (Psychologia biznesu)
C
Coaching
M
Metodyka i metodologia pracy socjalnej
Moduł pedagogiczny dla psychologów | Kurs kwalifikacyjny uzupełniający
N
Neurologopedia
P
Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie
Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów
Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne
Psychologia Sądowa i Mediacje
T
Trening zastępowania agresji