Kierunki studiów podyplomowychDziedzina: Psychologia

A
Asystent Osoby Starszej
C
Coaching
L
Logopedia z Emisją Głosu
N
Neurologopedia
P
Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie
Przygotowanie Pedagogiczne
Psychologia Kliniczna
Psychologia Sądowa i Mediacje
W
Wczesna edukacja
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka