Kierunki studiów podyplomowychDziedzina: Pedagogika

N
Nauczycielskie Kwalifikacyjne
P
Pedagogika Specjalna w zakresie Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie
Przygotowanie Pedagogiczne
R
Resocjalizacji z Elementami Socjoterapii
W
Wczesna edukacja
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka