Kierunki studiów podyplomowych

A
Administracja i Zarządzanie
B
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Broker innowacji – specjalista ds. komercjalizacji nauki
Business Psychology (Psychologia biznesu)
C
Coaching
E
Ekonomia i Zarządzanie
F
Filozofia i Etyka
K
Kadry i płace. Praktyka i teoria
Kształcenie Tłumaczy Języka Angielskiego
M
Marketing internetowy i e-biznes
N
Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego
Neurologopedia
P
Polityka miejska i zarządzanie centrami miast
Polonistyczne Studia Podyplomowe
Prawo i zarządzanie w sporcie
Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie
Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów
Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne
Psychologia Sądowa i Mediacje
R
Rewitalizacja społeczna
Z
Zarządzanie dostępnością – specjalista ds. dostępności
Zarządzanie Instytucjami Kultury
Zarządzanie obszarami wiejskimi