Kierunki studiów podyplomowych

A
Administracja i Zarządzanie
Asystent Osoby Starszej
B
Bankowość i Finanse
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo Lokalne i Regionalne
Bibliotekoznawstwo i Informacja naukowa
C
Coaching
D
Doradztwo Edukacyjno-Zawodowe
Dyplomacja Samorządowa
E
Ekonomia i Zarządzanie
F
Filozofia i Etyka
H
Historia
Historia i Społeczeństwo
Historia i Społeczeństwo.Dziedzictwo Epok.
K
Kształcenie Tłumaczy Języka Angielskiego
L
Logopedia z Emisją Głosu
M
Marketing internetowy i e-biznes
Matematyka
N
Nauczycielskie Kwalifikacyjne
Neurologopedia
O
Organizacja i Zarządzanie w Oświacie
P
Polonistyka
Prawo i zarządzanie w sporcie
Prawo Zamówień Publicznych
Przygotowanie Pedagogiczne
Psychologia Kliniczna
Psychologia Sądowa i Mediacje
R
Rewitalizacja społeczna
W
Wczesna edukacja
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
Wiedza o Społeczeństwie
Z
Zarządzanie Instytucjami Kultury