Kierunki studiów podyplomowych

A
Administracja i Zarządzanie
B
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Broker innowacji – specjalista ds. komercjalizacji nauki
Business Psychology (Psychologia biznesu)
C
Coaching
E
Ekonomia i Zarządzanie
Etyka i filozofia
F
Finanse publiczne w praktyce
G
Geografia 2.0
K
Kadry i płace. Praktyka i teoria
Kultura popularna w edukacji szkolnej
L
Literatura w użyciu
M
Marketing internetowy i e-biznes
Metodyka i metodologia pracy socjalnej
Moduł pedagogiczny dla psychologów | Kurs kwalifikacyjny uzupełniający
N
Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego
P
Polityka miejska i zarządzanie centrami miast
Polonistyczne Studia Podyplomowe
Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów
Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne
R
Rewitalizacja społeczna
T
Trening zastępowania agresji
Z
Zarządzanie dostępnością – specjalista ds. dostępności
Zarządzanie Instytucjami Kultury
Zarządzanie kryzysowe w środowisku
Zarządzanie obszarami wiejskimi