Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Informacje o kierunku

Organizator Zakład Teorii Wychowania i Deontologii Nauczycielskiej
we współpracy z Zakładem Pedagogiki Specjalnej i Logopedii
Kierownik dr Dariusz Zając

 

Studia w trakcie organizacji!