Prawo i zarządzanie w sporcie

Informacja o kierunku

Organizator Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania UKW
Kierownik dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. UKW
Czas trwania 2 semestry
Tryb studiów
(terminy zjazdów)
Weekendowy
(w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju, zajęcia będą odbywały się online lub w trybie hybrydowym)
Liczba słuchaczy 20
Koszt uczestnictwa 1700 złotych za semestr.
Opłatę można uiścić jednorazowo lub w czterech ratach zgodnie z obowiązującym na uczelni harmonogramem opłat czesnego.
Kontakt

Szymon Raniszewski
tel. 518 763 561
raniszewski.szymon@gmail.com 

Celem studiów jest nabycie przez uczestników wiedzy na temat prawa oraz zarządzania w sporcie ze szczególnym uwzględnieniem prawa sportowego, medycyny, oraz nauk o zarządzaniu. Przeznaczone są one dla szerokiego kręgu słuchaczy, dla których z perspektywy profesjonalnej i osobistej istotne jest zdobycie wiedzy na temat szeroko pojętego sportu, oraz praw które nim rządzą.

Studia są skierowane w szczególności do działaczy klubów, związków sportowych, przedstawicieli organów administracji rządowej, samorządowej którzy w swej pracy zawodowej spotykają się z problemami sportu, zawodników którzy chcą poszerzyć wiedzę na temat sportu.

Rekrutacja

Zapisy

do 31.10.2021

Termin rozpoczęcia studiów

październik 2021

Wymagane dokumenty
 • odpis dyplomu, w przypadku osób zajmujących się działalnością na rzecz kultury fizycznej mile widziane zaświadczenie o zatrudnieniu
 • ankieta osobowa/podanie, którą kandydat wypełnia podczas internetowej rejestracji na stronie podyplomowe.ukw.edu.pl
Miejsce składania dokumentów
Instytut Prawa i Ekonomii
Pl. Weyssenhoffa 11
85-072 Bydgoszcz
pokój 107
Dodatkowe informacje O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje zasada kolejności zgłoszeń.

 

Program przedmiotowy

 1. Historia sportu
 2. Psychologia w sporcie
 3. Doping farmakologiczny i technologiczny w sporcie
 4. Pozyskiwanie oraz rozdysponowanie środków publicznych na działalność sportową Socjologia w sporcie
 5. Socjologia w sporcie
 6. Medycyna sportu
 7. Zarządzanie obiektami sportowymi
 8. Marketing i badania marketingowe w sporcie
 9. Zarządzanie klubami sportowymi
 10. Sportowy rynek pracy
 11. Legislacja w sporcie - praktyczne aspekty tworzenia aktów prawa wewnętrznego w działalności sportowej
 12. Podstawy prawa sportowego
 13. Działalność związków i klubów sportowych status organizacyjny i prawny
 14. Status prawny zawodników
 15. Rola sędziów, trenerów, działaczy w rywalizacji sportowej
 16. Ochrona własności intelektualnej w sporcie
 17. Organizacja i bezpieczeństwo imprezy masowej
 18. Odpowiedzialność prawna w sporcie
 19. Prawo medialne w sporcie
 20. Korupcja w sporcie
 21. Prawo cywilne i sądownictwo w sporcie
 22. Arbitraż oraz alternatywne metody rozwiązywania sporów w sporcie
 23. Seminarium

Informacje dodatkowe

Studia Podyplomowe Prawa i zarządzania w sporcie wpisują się w strategię Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, gdyż mieszczą się w obszarze kształcenia obszar nauk społecznych, oraz obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej (Dz.U.2011.179.1065). Studia powstają i będą prowadzone przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Warto zaznaczyć że efekty kształcenia, które zdobędzie absolwent w większości są z obszaru nauk społecznych, dlatego też projekt wpisuje się w misję ww. podstawowej jednostki organizacyjnej UKW.

Jednostką współpracującą z WAiNS w ramach studiów jest Instytut Kultury Fizycznej, czyniąc z projektu ciekawą propozycję studiów dwuobszarowych. Studia mają na celu interdyscyplinarne przedstawienie spraw związanych z prawem i zarządzaniem w sporcie. Studia prowadzone będą we współpracy z Instytutem Kultury Fizycznej, który to zajmuje się w swej działalności naukowej problemami kultury fizycznej.

Studia mieszczą się także w formule kształcenia realizowanej przez Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania bowiem wśród przedmiotów przewidzianych na studiach znajdują się treści związane z prawem administracyjnym, cywilnym, karnym.