Neurologopedia

Informacja o kierunku

Organizator Kolegium II, Wydział Psychologii
Kierownik dr Anna Rasmus
Czas trwania 2 semestry
Liczba słuchaczy do 30 osób
Koszt uczestnictwa

Za semestr zimowy jednorazowo 1950 zł do dnia 1 października lub w czterech równych ratach w następujących terminach:

 • I rata do dnia 1 października;
 • II rata do dnia 1 listopada;
 • III rata do dnia 1 grudnia;
 • IV rata do dnia 1 stycznia.

Za semestr letni jednorazowo 1950 zł do dnia 1 lutego lub w czterech równych ratach w następujących terminach:

 • I rata do dnia 1 lutego;
 • II rata do dnia 1 marca;
 • III rata do dnia 1 kwietnia;
 • IV rata do dnia 1 maja.

Przy wpłacie na konto Wydziału Pedagogiki i Psychologii należy podać nazwę studiów podyplomowych. Osoby, które będą brały faktury, proszone są kontakt w tej sprawie z Działem Księgowości tel. 523419344.

Kontakt

mgr Małgorzata Cieplicka, Dział Jakości i Organizacji Kształcenia
ul. Chodkiewicza 30, p.3
tel. 52 3419229
e-mail mciepl@ukw.edu.pl 

dr Anna Rasmus - kierownik studiów
tel. 501124393
e-mail arasmus@ukw.edu.pl

Studia są adresowane do logopedów, którzy ukończyli czterosemestralne Pomagisterskie Studia Logopedyczne (600 godzin) lub pięcioletnie studia magisterskie ze specjalnością logopedyczną i są zainteresowani pracą w placówkach zdrowia, ośrodkach specjalistycznych dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi oraz dorosłych z trudnościami w komunikacji lub innymi problemami wynikającymi ze schorzeń neurologicznych.

Rekrutacja

Zapisy

do 15-09-2021

Wymagane dokumenty
 • podanie o przyjęcie na studia (ankieta osobowa - wydruk z systemu rejestracji internetowej)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, jeśli nie była to specjalność logopedyczna to dodatkowo świadectwo studiów podyplomowych (600 godz.)
Miejsce składania dokumentów Dział Dydaktyki, 85-064 Bydgoszcz,
ul. Chodkiewicza 30, p.3 
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja internetowa: https://irka.ukw.edu.pl
Dodatkowe informacje O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje zasada kolejności zgłoszeń.

 

Ramowy program przedmiotowy

MODUŁ I NEUROLOGOPEDIA DZIECKA (obszar nauk społecznych i medycznych)

a) Diagnoza i rehabilitacja neurologopedyczna dziecka w okresie prelingwalnym - 15 godzin.

b) Neurologopedyczna diagnoza i terapia mowy u dzieci w okresie lingwalnym - 30 godzin.

c) Neurologopedyczna diagnoza i terapia dzieci w okresie postlingwalnym - 30 godzin.

MODUŁ II NEUROLOGOPEDIA DOROSŁEGO (obszar nauk społecznych i medycznych)

a) Dysartria - 15 godzin.

b) Afazja – diagnoza i terapia - 35 godzin.

c) Diagnoza i terapia osób po laryngektomii - 10 godzin.

d) Zaburzenia płynności mowy – diagnoza i terapia - 10 godzin.

e) Zaburzenia mowy w chorobach neurodegeneracyjnych - 10 godzin.

MODUŁ III MEDYCZNE I NEUROPSYCHOLOGICZNE ASPEKTY DIAGNOZY TERAPII NEUROLOGOPEDYCZNEJ (obszar nauk medycznych i społecznych)

a) Fizjoterapia w zaburzeniach mowy - 10 godzin.

b) Zaburzenia foniatryczne w neurologopedii - 15 godzin.

c) Diagnoza neuropsychologiczna osób z uszkodzeniem mózgu - 10 godzin.

MODUŁ IV METODY WSPOMAGAJĄCE W NEUROLOGOPEDII 
(obszar nauk społecznych)

a) Metody neuroterapii w neurologopedii - 10 godzin.

b) Komunikacja wspomagająca w neurologopedii - 15 godzin.

MODUŁ DYPLOMOWY- NEUROLOGOPEDIA W PRAKTYCE

a) Neurologopedia w praktyce - 60 godzin.

b) Seminarium dyplomowe - 15 godzin.

Sylwetka absolwenta

Głównym celem studiów podyplomowych jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do pracy z pacjentami, u których występują zaburzenia mowy o podłożu neurologicznym. Słuchacze nabędą umiejętności diagnozy neurologopedycznej dzieci oraz osób dorosłych, u których stwierdzono zaburzenia mowy i języka powstałe w efekcie różnego typu uszkodzeń i dysfunkcji układu nerwowego  oraz nabędą umiejętność przygotowania holistycznych programów terapeutycznych uwzględniających nowoczesne technologie neuroterapii.

Studia zostały poszerzone o blok dotyczący metod komunikacji wspomagającej dzięki temu absolwent będzie przygotowany do pracy z osobami bez kontaktu werbalnego o różnej etiologii.

Ponieważ przekazywane w czasie studiów treści mają charakter interdyscyplinarny, absolwent jest zdolny do podjęcia zróżnicowanych zajęć terapeutycznych zarówno w zakresie terapii mowy dzieci (budowania systemu), jak i  terapii mowy dorosłych (odbudowywania, usprawniania systemu językowego).

Absolwent uzyska kwalifikacje neurologopedy. Neurologopeda legitymuje się uprawnieniami do pracy w placówkach służby zdrowia o charakterze zamkniętym (oddziały rehabilitacji, neurologii, psychiatrii), do pracy w placówkach specjalnych (z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, z mózgowym porażeniem dziecięcym), jak również do posługiwania się tytułem zawodowym „neurologopeda” w praktyce prywatnej.

Wykaz zjazdów 2018/2019

 1. 27-28.10.2018
 2. 24-25.11.2018
 3. 08-09.12.2018
 4. 12-13.01.2019
 5. 26-27.01.2019
 6. 09-10.02.2019
 7. 23-24.02.2019
 8. 09-10.03.2019
 9. 23-24.03.2019
 10. 06-07.04.2019
 11. 27-28.04.2019
 12. 18-19.05.2019
 13. 01-02.06.2019
 14. 29-30.06.2019
 15. 06-07.07.2019

Pobierz pliki