Ekonomia i Zarządzanie

Informacja o kierunku

Organizator Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania
Kierownik dr Ewa Dziawgo
Czas trwania 2 semestry
Liczba słuchaczy 30
Koszt uczestnictwa 2000 złotych za semestr. (25% zniżki dla absolwentów UKW).
Bez opłaty rekrutacyjnej Bez opłaty za egzamin dyplomowy.
Możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na raty bez odsetek (w czterech ratach zgodnie z obowiązującym na uczelni harmonogramem opłat czesnego)
Opłata za świadectwo ukończenia studiów podyplomowych - 30 zł
Kontakt

mgr Sylwia Rumińska
Sekretariat Dziekanów WAiNS
ul. Ogińskiego 16, pokój. 604
tel.: 52 323 67 38
email: sekretariatwains@ukw.edu.pl

Absolwent studiów będzie posiadał bardzo szeroką wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania, oprócz wiedzy teoretycznej, nabędzie lub udoskonali umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy.

Ogólne cele kształcenia:

 • zdobycie elementarnej wiedzy ekonomicznej, w tym zwłaszcza z zagadnień o charakterze mikro- i makroekonomicznym,
 • uzyskanie wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami,
 • zrozumienie aktualnych zjawisk gospodarczych zachodzących w Polsce i Unii Europejskiej, a także procesów globalizacyjnych.

Typowe miejsca zatrudnienia:

 • przedsiębiorstwa przemysłowe,
 • banki i pozostałe instytucje finansowe,
 • urzędy publiczne,
 • własny biznes.

Rekrutacja

Zapisy

do 30-09-2019

Wymagane dokumenty
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
 • 1 zdjęcie
 • ankieta osobowa, którą kandydat wypełnia podczas internetowej rejestracji na stronie podyplomowe.ukw.edu.pl
Miejsce składania dokumentów Sekretariat Dziekanów WAiNS
ul. Ogińskiego 16
85 - 671 Bydgoszcz
pok. 604
Dodatkowe informacje O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje zasada kolejności zgłoszeń.

 

Program przedmiotowy

 1. Podstawy prawa, 10 godz.
 2. Mikroekonomia, 15 godz. 
 3. Makroekonomia, 15 godz. 
 4. Analiza ekonomiczna, 10 godz.
 5. Marketing, 10 godz.
 6. Zarządzanie zasobami ludzkimi, 10 godz.
 7. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, 15 godz.
 8. Międzynarodowe stosunki gospodarcze, 5 godz.
 9. Finanse publiczne, 10 godz.
 10. Ekonomia integracji europejskiej, 5 godz.
 11. Zarządzanie logistyczne, 15 godz.
 12. Zarządzanie projektami, 10 godz.
 13. Ekonomia finansowa, 10 godz.
 14. Podstawy rachunkowości, 10 godz.
 15. Współczesna gospodarka Polski, 10 godz.
 16. Zarządzanie przedsiębiorstwem, 15 godz.