Coaching

Informacja o kierunku

Organizator Wydział Pedagogiki
Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki.
Kierownik dr Łukasz Brzeziński
Czas trwania 2 semestry
Liczba słuchaczy 15 osób
Koszt uczestnictwa 5500 zł (2750 zł za semestr)
Opłatę można uiścić jednorazowo lub w czterech ratach zgodnie z obowiązującym na uczelni harmonogramem opłat czesnego.
Kontakt

dr Łukasz Brzeziński
tel.: 796 500 653
trener@ukw.edu.pl

Cele i zadania

logo kierunku

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i kompetencji dotyczących przygotowania i realizacji coachingu zarówno z klientem indywidualnym, jak i z zespołem. Studia są pomyślane w ten sposób, by z jednej strony dostarczyć podstawową wiedzę z zakresu psychologii, leżącą u podstaw coachingu, a jednocześnie skupić się na praktyce projektowania i realizowania coachingu indywidualnego i zespołowego.

Słuchacz będzie rozumiał filozofię i istotę coachingu, będzie potrafił stosować techniki i narzędzia wykorzystywane w rożnych rodzajach coachingu.

Program studiów jest skonstruowany jako proces własnego rozwoju. Stwarza możliwość praktycznych ćwiczeń i superwizji, czyli wcielenia się w rolę coacha i przeprowadzenia sesji pod okiem trenera. Zajęcia mają w 80% formę warsztatową. Słuchacz uczy się prowadzić sesje coachingowe, doświadcza procesu coachingu z perspektywy coacha i klienta.

Oprócz rozwijania wiedzy i doskonalenia umiejętności praktycznych, nacisk jest kładziony na kształtowanie etycznej postawy coacha, zgodnie z zasadami Izby Coachingu oraz ICF.

Atuty:

 • ponad 210 godzin zajęć warsztatowych przeplatanych teorią (80% ćwiczeń, 20% teorii),
 • praktyczne poznanie technik i narzędzi coachingowych do pracy z klientem indywidualnym oraz z zespołem,
 • zajęcia z wykorzystaniem gier coachingowych do pracy indywidualnej i zespołowej,
 • trzydniowy, praktyczny warsztat coachingu zespołu,
 • prowadzenie treningowych sesji coachingowych nagrywanych kamerą, które podlegają superwizji,
 • sesje treningowe z realnym klientem podlegające superwizji,
 • „Jak zacząć” - rozmowy o własnej działalności coachingowej,
 • zajęcia prowadzone są przez praktyków, coachów z długoletnim stażem, superwizorów
  i coachów z akredytacją w Izbie Coachingu i/lub ICF.
 • Słuchacze otrzymają raport z analizy swojego sposobu myślenia i działania, co pozwoli im lepiej dostosować formę komunikacji do klienta oraz zrozumieć swoje sposoby działania i podejmowania decyzji.

COACHING ułatwia wyznaczanie celów, planowanie sposobów ich osiągania. Dzięki temu przyspiesza podjęcie konkretnych działań prowadzących do pożądanych zmian. Coaching pozwala mieć lepszy kontakt ze swoim potencjałem, na który składają się marzenia i plany, wiedza i umiejętności, zaangażowanie i pasja.

Przykładowe efekty coachingu:

 • poznanie i stosowanie alternatywnych sposobów podejmowania decyzji,
 • poprawa komunikacji i współdziałania,
 • zwiększenie odpowiedzialności za podejmowane zadania,
 • odważne przekraczanie granic i wytyczanie nowych obszarów działania,
 • znajdowanie skutecznych rozwiązań.

Studia są skierowane do:

Kierunek COACHING jest dedykowany i polecany tym wszystkim, którzy chcą wykonywać zawód coacha lub chcą wykorzystywać w swojej pracy narzędzia coachingowe, a więc szczególności do:

 • osób, które chcą nauczyć się pracować jako coach,
 • osób, które są zainteresowane własnym rozwojem,
 • liderów, menedżerów, którzy chcą doskonalić swój sposób kierowania podległymi osobami i zespołami,
 • specjalistów pracujący w sektorach doradztwa, szkolnictwa, rozwoju personalnego,
 • psychologów i terapeutów pragnących poszerzyć swoje kompetencje,
 • przełożonych, liderów, szefów i właścicieli firm,
 • pracowników działów HR,
 • osób posiadających ukończone minimum studia na poziomie licencjat.

Studia umożliwiają:

 • rozwinięcie kompetencji i metodologii coacha zgodne ze światowymi standardami ICF (International Coach Federation) i Izby Coachingu.
 • zdobycie profesjonalnych narzędzi do wspierania ludzi w najważniejszych obszarach ich życia osobistego, pracy i kariery.

Program obejmuje łącznie 210 godzin lekcyjnych w formie spotkań weekendowych.

Formy zaliczenia studiów podyplomowych:

 • pozytywne zaliczenie przedmiotów wchodzących w skład programu kształcenia
 • odbycie i pozytywna ocena spotkań coachingowych, które podlegać będą superwizji,
 • gzamin końcowy – sesja z realnym klientem (nagrywana i obserwowana przez egzaminatorów).

Rekrutacja

Zapisy

od 1.08.2022 do 30.09.2022 r.

Wymagane dokumenty
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
 • ankieta osobowa/podanie którą kandydat wypełnia podczas internetowej rejestracji na stronie https://irka.ukw.edu.pl
Miejsce składania dokumentów

Pokój 126 (I piętro) w budynku głównym
ul. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz

Dodatkowe informacje O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje zasada kolejności zgłoszeń.

 

Program przedmiotowy

MODUŁ 1. Podstawy i zasady coachingu – 16 godz.

 1. Definicje, historia coachingu. Czym jest coaching – kluczowe cechy.
 2. Coaching a inne metody wspierania rozwoju jednostek i organizacji.
 3. Etyka i standardy pracy w relacjach coachingowych – kodeks etyczny ICF, IC.
 4. Kontrakt w coachingu.
 5. Struktura i proces w coachingu.
 6. Orientacja na rezultat – podstawowe zasady i założenia.
 7. Rama rezultatu i cztery pytania planujące.
 8. Model poziomów logicznych Diltsa.
 9. Metody i techniki wyznaczania celów i formułowanie osiągalnych rezultatów.

MODUŁ 2. Efektywna komunikacja w coachingu – 24 godz.

 1. Nawiązywanie relacji, budowanie kontaktu.
 2. Struktura rozmowy coachingowej.
 3. Poziomy słuchania, słuchanie odzwierciedlające.
 4. Pytania coachingowe - podstawowe narzędzie w pracy coacha.
 5. Metody i techniki przekazywania informacji zwrotnych.
 6. Metaprogramy – nawyki myślenia i postrzegania.

MODUŁ 3. Modele, metody i techniki w coachingu - doskonalenie kompetencji i umiejętności coacha - 56 godz.

 1. Podstawowe modele coachingowe.
 2. Narzędzia coachingowe wspierające zmianę perspektywy, budowanie świadomości, projektowanie działań, osiągania rezultatów i odpowiedzialność klienta:
  • wprowadzanie pożądanych zmian,
  • praca z ograniczającymi przekonaniami,
  • oddziaływanie na motywację ( III filary osiągnięć),
  • oddziaływanie na emocje,
  • eksplorowanie potrzeb i wartości,
  • rozwijanie kreatywności,
  • strategie rozwiązywania problemów,
  • rozwiązywanie konfliktów.
 3. Treningowe sesje coachingowe prowadzone przez uczestników (nagrywane kamerą).

MODUŁ 4. Coaching zespołu – 24 godz.

 1. Coaching zespołu jako metoda - definicja, granice, różnice w stosunku do innych metod pracy z zespołami.
 2. Kontrakt i umowa w coachingu zespołu - ustalenia na linii coach-sponsor-zespół.
 3. Podstawy pracy z grupami:
  • dynamika grupy,
  • role w zespole,
  • zasady komunikowania się z grupami,
  • budowanie atmosfery zaufania.
 4. Różne konteksty pracy z zespołem:
  • tworzenie i uwspólnianie celów,
  • ustalanie zasad współpracy wewnątrz zespołu,
  • zarządzanie obiekcjami,
  • praca z przekonaniami i wartościami zespołu,
  • wyzwalanie kreatywności w zespole,
  • praca z zespołem w konflikcie,
  • wsparcie zespołu w zmianach struktury wewnętrznej.

MODUŁ 5. Coaching w organizacji- podstawy – 8 godz.

 1. Organizacja procesu coachingowego w firmie (komunikowanie procesu coachingu, kontrakt, raportowanie, ocena wyników coachingu).
 2. Dokumenty formalno-prawne i ich przechowywanie.
 3. Specyfika coachingu biznesowego.
 4. Personal branding – budowanie marki osobistej.
 5. Własna działalność coachingowa.

MODUŁ 6. Superwizja grupowa i indywidualna - 3 godz.

Superwizji podlega praktyka w roli coacha z realnym klientem.

MODUŁ 7. Ewaluacja i egzamin końcowy

Sesje coachingowe z klientem (nagrywane i obserwowane przez egzaminatorów).

 

Kadra

dr Łukasz Brzeziński
Certyfikowany Erickson Profesional Coach ICF (ACTP), International Professional Trainer (ACI®), Trener Biznesu (GAUM), Trener Rozwoju Podmiotowości, Psychopedagog, Specjalista ds. HR. Autor badań nad wykorzystaniem coachingu w poradnictwie zawodowym.

mgr Joanna Fabisiak
Akredytowany Coach Izby Coachingu, Certyfikowany Coach Multi-Level Coaching, Trenerka NLP, absolwentka psychologii pozytywnej. Konsultantka Mental Toughness MTQ48 - badanie odporności psychicznej, Certyfikowana Trenerka FRIS®.

mgr Anita Orzechowska
Leadership & Executive Coach, Coach ICF (PCQ| Coach IC, Supervizor Coaching IC, Mentor Coach ICF, Master Practitioner NLP, Konsultantka Kryzysowa. Doradca, mentor, trener biznesu CST Coaching z certyfikatem SUS 2.0. Członkini organizacji ICF, IC, EMCC.

mgr Marta Kaźmierczak
Akredytowany Coach ICF (PCC), Trenerka kompetencji miękkich, Mentorka biznesu, Ambasadorka EPALE Polska, Specjalistka z zakresu pracy z więźniami długoterminowymi. Autorka innowacji „Coaching w zakładzie karnym”.

mgr Grzegorz Zawiłowski
Certyfikowany Coach Multi-Level Coaching, Akredytowany superwizor Izby Coachingu, Trener, Psychoterapeuta, Seksuolog, absolwent wydziału psychologii Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

dr Katarzyna Chmielewska
Certyfikowany Coach Akademii Professional Coach ICF (ACSTH), Trenerka Biznesu, Tutor Akademii Wratislaviense, Autorka badań naukowych w zakresie edu-coachingu i kognitywnej info-komunikacji.

 

Terrminarz zjazdów

Nazwa modułuDataGodzinyProwadzący

Podstawy coachingu

20.11.2021

09:00

17:00

dr Łukasz Brzeziński

21.11.2021

09:00

17:00

Efektywna komunikacja w coachingu

11.12.2021

09:00

17:00

mgr Anita Orzechowska

12.12.2021

09:00

17:00

dr Katarzyna Chmielewska

Modele, metody i techniki w coachingu

15.01.2022

09:00

17:00

dr Łukasz Brzeziński

16.01.2022

09:00

17:00

dr Katarzyna Chmielewska

12.02.2022

09:00

17:00

mgr Marta Kaźmierczak

13.02.2022

09:00

17:00

mgr Joanna Fabisiak

12.03.2022

09:00

17:00

mgr Joanna Fabisiak

13.03.2022

09:00

17:00

mgr Marta Kaźmierczak

26.03.2022

09:00

17:00

mgr Joanna Fabisiak

27.03.2022

09:00

17:00

dr Katarzyna Chmielewska

Coaching zespołu

09.04.2021

09:00

17:00

mgr Grzegorz Zawiłowski

10.04.2021

09:00

17:00

04.06.2022

09:00

17:00

dr Łukasz Brzeziński

Coaching w organizacji

14.05.2022

09:00

17:00

mgr Marta Kaźmierczak

Superwizja grupowa i indywidualna

15.05.2022

09:00

17:00

mgr Anita Orzechowska

05.06.2022

09:00

17:00

Ewaluacja i egzamin końcowy

18.06.2022

09:00

17:00

mgr Marta Kaźmierczak

09:00

17:00

dr Łukasz Brzeziński