Bankowość i Finanse

Informacja o kierunku

Organizator Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania
Kierownik dr Aldona Uziębło
Czas trwania 2 semestry
Liczba słuchaczy 30
Koszt uczestnictwa 2000 złotych za semestr. (25% zniżki dla absolwentów UKW).
Bez opłaty rekrutacyjnej Bez opłaty za egzamin dyplomowy.
Możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na raty bez odsetek (w czterech ratach zgodnie z obowiązującym na uczelni harmonogramem opłat czesnego)
Opłata za świadectwo ukończenia studiów podyplomowych - 30 zł
Kontakt

mgr Sylwia Rumińska
Sekretariat Dziekanów WAiNS
ul. Ogińskiego 16, pokój. 604
tel.: 52 323 67 38
email: sekretariatwains@ukw.edu.pl

Absolwent studiów będzie posiadał bardzo szeroką wiedzę z zakresu bankowości i finansów, oprócz wiedzy teoretycznej, nabędzie lub udoskonali umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy.

Ogólne cele kształcenia: zapoznanie z elementarnymi teoretycznymi oraz praktycznymi zagadnieniami z dziedziny bankowości i finansów.

Typowe miejsca zatrudnienia: banki i instytucje parabankowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne i pozostałe instytucje finansowe oraz urzędy.

Rekrutacja

Zapisy

do 30-09-2019

Wymagane dokumenty
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
 • 1 zdjęcie
 • ankieta osobowa, którą kandydat wypełnia podczas internetowej rejestracji na stronie podyplomowe.ukw.edu.pl
Miejsce składania dokumentów Sekretariat Dziekanów WAiNS
ul. Ogińskiego 16, pokój. 604
Dodatkowe informacje O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje zasada kolejności zgłoszeń.

 

Program przedmiotowy

 1. Prawo bankowe i gospodarcze – 15 godzin, egzamin         
 2. Rachunkowość bankowa – 20 godzin, egzamin      
 3. Operacje bankowe – 15 godzin, egzamin    
 4. Ryzyko bankowe – 10 godzin, egzamin      
 5. Polityka pieniężna – 10 godzin, zaliczenie z oceną
 6. Rynki finansowe – 10 godzin, zaliczenie z oceną  
 7. Rachunkowość finansowa – 20 godzin, egzamin    
 8. Finanse publiczne – 10 godzin, zaliczenie z oceną  
 9. Zarządzanie aktywami i pasywami banku – 10 godzin, egzamin   
 10. Analiza finansowa działalności banku – 10 godzin, zaliczenie z oceną      
 11. Kredyty i gwarancje bankowe – 15 godzin, zaliczenie z oceną      
 12. Windykacja należności – 10 godzin,zaliczenie z oceną     
 13. Marketing bankowy – 10 godzin, egzamin
 14. Planowanie finansowe w banku – 15 godzin, zaliczenie z oceną  
 15. Bankowość elektroniczna – 10 godzin, zaliczenie z oceną
 16. Finanse przedsiębiorstw – 20 godzin, egzamin       
 17. Finanse międzynarodowe – 10 godzin, zaliczenie z oceną
 18. Podatki – 10 godzin, egzamin          
 19. Seminarium – 10 godzin, zaliczenie