Informacje

Czy mogę rozpocząć studia podyplomowe przed ukończeniem studiów I stopnia?

Aby ubiegać się o przyjęcie na wybrany kierunek studium podyplomowego należy mieć ukończone studia pierwszego stopnia. W przypadku studiów pięcioletnich magisterskich należy mieć ukończone pięć lat studiów.

W każdym przypadku konieczne jest dostarczenie odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Czy na studia podyplomowe obowiązuje opłata rekrutacyjna?

Nie. Na studia podyplomowe słuchacz nie wnosi opłaty rekrutacyjnej.

Obowiązuje jednak opłata za każdy semestr studiów podyplomowych. Informację dotyczącą kosztów związanych ze studiami podyplomowymi szukaj w zakładce Oferta Uczelni pod wybranym kierunkiem studiów.

Czy rekrutacja przez internet jest obowiązkowa?

Nie. Aby wziąć udział w rekrutacji na studia podyplomowe, kandydat nie musi korzystać z systemu służącego do obsługi rekrutacji przez Internet, czyli nie musi zakładać konta kandydata. System informatyczny pełni funkcję pomocniczą w procesie rejestracji i komunikacji z kandydatem.

Czy studia podyplomowe dają słuchaczowi uprawnienia pedagogiczne?

Studia podyplomowe dają uprawnienia kwalifikacyjne w danej dziedzinie. To oznacza, że jeśli słuchacz ukończy studia podyplomowe na przykład z historii, ma uprawnienia do nauczania tego przedmiotu pod warunkiem, że posiada już uprawnienia pedagogiczne. Ukończone studia podyplomowe nie dają uprawnień pedagogicznych poza kierunkiem Przygotowanie pedagogiczne, dającym uprawnienia pedagogiczne, niezbędne do nauczania w placówkach oświatowych.

Czy UKW prowadzi studia podyplomowe w ośrodkach zamiejscowych?

Tak. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prowadzi studia podyplomowe w Koszalinie we współpracy z Fundacją Oświatową Europejskie Centrum Edukacyjne.

Opiekę nad studiami sprawuje kadra dydaktyczna z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim.

Więcej informacji oraz wykaz kierunków znajduje się na stronie: www.fundacja-ece.edu.pl