Studia podyplomowe

« wróć

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Kierunek: Studia Podyplomowe Wychowania Muzycznego według Edwina E. Gordona

Typ: studia podyplomowe

Cele i zadania

Program Studiów Podyplomowych w zakresie Wychowania Muzycznego według Edwina E. Gordona umożliwi absolwentowi uzyskanie wysokiego poziomu wiedzy zawodowej, umiejętności oraz doświadczenia we wdrażaniu do praktyki teorii uczenia się muzyki E.E. Gordona poprzez realizowanie koncepcji rozwoju audiacji.
 
Celem studiów jest wykształcenie nauczycieli zdolnych do rozwijania audiacji niemowląt oraz dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Uzyskane kwalifikacje umożliwią słuchaczom nabycie uprawnień do prowadzenia zajęć muzycznych dla niemowląt, dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.

Absolwenci będą przygotowani do odpowiedzialnego kierowania rozwojem muzycznym dzieci w oparciu o audiację oraz organizowania różnych form ich aktywnego uczestnictwa w kulturze. 

Logowanie

Zakładanie kont oraz logowanie do systemu jest zablokowane.

Rejestracja na studia podyplomowe
jest dostępna pod adresem:
podyplomowe.ukw.edu.pl

Zalecana przegladarka WWW

Zalecana przeglądarka PDF

Pobierz Adobe Acrobat