Studia podyplomowe

« wróć

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Kierunek: Studia Podyplomowe Psychologii Klinicznej

Typ: studia podyplomowe

Ramowy program przedmiotowy

  1. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
  2. Kliniczna diagnoza psychologiczna
  3. Teorie psychologiczne
  4. Diagnoza i terapia w chorobach somatycznych – rola psychologa
  5. Wybrane zagadnienia neuropsychologii klinicznej
  6. Diagnoza neuropsychologiczna: podstawy teoretyczne, założenia metodologiczne - uwarunkowania etiologiczne i lokalizacyjne zespołów objawów
  7. Prawidłowości rozwoju w okresie dzieciństwa i dorastania
  8. Formy zaburzeń w okresie dzieciństwa i dorastania
  9. Podstawy diagnostyki psychologicznej dzieci i młodzieży o zaburzonym rozwoju
  10. Etyka zawodu psychologa

Logowanie

Zakładanie kont oraz logowanie do systemu jest zablokowane.

Rejestracja na studia podyplomowe
jest dostępna pod adresem:
podyplomowe.ukw.edu.pl

Zalecana przegladarka WWW

Zalecana przeglądarka PDF

Pobierz Adobe Acrobat