Studia podyplomowe


 

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Kierunek Typ
Studia Podyplomowe Administracji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Studia Podyplomowe Administracji i Zarządzania
Studia Podyplomowe Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Studia Podyplomowe Filozofii i Etyki
Studia Podyplomowe Książka Dawna
Studia Podyplomowe Praw Dziecka
Studia Podyplomowe Prawa Pracy
Studia Podyplomowe Prawa Ubezpieczeń
Studia Podyplomowe Prawa Zamówień Publicznych
Studia Podyplomowe Public Relations
Studia Podyplomowe Zarządzania Instytucjami Kultury
Studia Podyplomowe Zarządzania Nieruchomościami

Wydział Humanistyczny

Kierunek Typ
Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Lokalne i Regionalne
Studia Podyplomowe dla Tłumaczy Języka Rosyjskiego
Studia Podyplomowe Historii
Studia Podyplomowe Historii i Społeczeństwa
Studia Podyplomowe Historii i Społeczeństwa. Dziedzictwa epok
Studia Podyplomowe Kompetencje Polityczne
Studia Podyplomowe Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego
Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Angielskiego
Studia Podyplomowe Kultury Języka i Komunikowania Publicznego
Studia Podyplomowe Polonistyki
Studia Podyplomowe Rozwoju Regionalnego i Zarządzania Funduszami Europejskimi
Studia Podyplomowe Wiedzy o Społeczeństwie
Studia Podyplomowe Współczesne Konflikty Zbrojne
Studia Podyplomowe Zarządzania Informacją w Instytucjach Publicznych
Studia Podyplomowe Zarządzanie i Komunikacja Menedżerska

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki

Kierunek Typ
Studia Podyplomowe Matematyki
Studia Podyplomowe Technik Informatycznych w Edukacji

Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki

Kierunek Typ
Studia Podyplomowe Hydrometeorologia w zarządzaniu kryzysowym
Studia Podyplomowe Wychowania Fizycznego

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Kierunek Typ
Studia Podyplomowe Asystent Rodziny
Studia podyplomowe Job Coaching - doradztwo zawodowe i coaching kariery
Studia Podyplomowe Logopedii z Emisją Głosu
Studia Podyplomowe Neurologopedia z komunikacją wspomagającą
Studia Podyplomowe Organizacja i Zarządzanie Oświatą
Studia Podyplomowe Pedagogika Lecznicza z metodami terapii
Studia Podyplomowe Pedagogiki Przedszkolnej
Studia Podyplomowe Profilaktyki i Socjoterapii
Studia Podyplomowe Przygotowania Pedagogicznego
Studia Podyplomowe Psychologia Sądowa i Mediacje
Studia Podyplomowe Psychologii Klinicznej
Studia Podyplomowe Public Relations w Edukacji
Studia Podyplomowe Wczesnej Edukacji - I etap kształcenia

Studia międzywydziałowe

Kierunek Typ
Studia Podyplomowe Wspomagania Rozwoju Uczniów należących do Mniejszości Narodowych, Reemigrantów i Uchodźców

LogowanieAby zalogować się do systemu, wprowadź Twój nr PESEL oraz zdefiniowane wcześniej hasło.

Jeżeli nie masz jeszcze swojego konta, załóż je, korzystając z funkcji "załóż konto".

Jeżeli nie pamiętasz wprowadzonego hasła, użyj funkcji "nie pamiętam hasła".

Zalecana przegladarka WWW

Zalecana przeglądarka PDF

Pobierz Adobe Acrobat