Oligofrenologopedia z Terapią Dysfagii

Informacja o kierunku

Organizator Wydział Pedagogiki i Psychologii,
Instytut Pedagogiki
Kierownik dr Agnieszka Hamerlińska-Latecka
neurologopeda, psycholog sp. kliniczny, pedagog
Czas trwania 2 semestry
Liczba słuchaczy 20
Koszt uczestnictwa 1850 zł za semestr; 3700 zł za rok
Opłatę można uiścić jednorazowo lub w czterech ratach zgodnie z obowiązującym na uczelni harmonogramem opłat czesnego.
Kontakt

Sekretariatu Instytutu Pedagogiki
ul. Chodkiewicza 30, pokój nr 20
85-064 Bydgoszcz

Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia (typowe miejsca pracy)

Studia Podyplomowe Oligofrenologopedia z Terapią Dysfagii poszerzają wiedzę oraz umiejętności z zakresu logopedii w obszarze diagnozy, terapii i pomocy logopedycznej osobom z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami połykania (szczególnie u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym). Studia dają możliwość wykorzystywania różnorodnych metod terapii w pracy z pacjentami: m.in. komunikacji alternatywnej i wspomagającej, terapii czytania i pisania, podstaw fizjoterapii, elementów ruchu rozwijającego W. Sherborne.

Typowe miejsca pracy:

 • żłobki specjalistyczne;
 • przedszkola, przedszkola z oddziałami integracyjnymi,
 • szkoły podstawowe, szkoły podstawowe specjalne, szkoły specjalne z oddziałami integracyjnymi;
 • szpitale;
 • poradnie pedagogiczno-psychologiczne;
 • poradnie NFZ;
 • prywatne gabinety logopedyczne;
 • domy pomocy społecznej.

Rekrutacja

Studia są adresowane do logopedów, którzy ukończyli czterosemestralne Pomagisterskie Studia Logopedyczne (600 godzin), pięcioletnie studia magisterskie ze specjalnością logopedyczną, kierunek logopedia I˚ i II˚ (min. 600 godzin specjalistycznych)

Zapisy

do 30-09-2017

Wymagane dokumenty
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
 • kserokopia dowodu osobistego
 • 1 zdjęcie
 • kwestionariusz osobowy
 • podanie o przyjęcie na studia
 • ankieta osobowa, którą kandydat wypełnia podczas internetowej rejestracji na stronie podyplomowe.ukw.edu.pl
Miejsce składania dokumentów ekretariatu Instytutu Pedagogiki
ul. Chodkiewicza 30,  pokój nr 20
85-064 Bydgoszcz
Dodatkowe informacje O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje zasada kolejności zgłoszeń.

Przewidywana obsada kadrowa

 • dr hab. Jacek Błeszyński, prof. UMK - pedagog specjalny, logopeda
 • dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, prof. UKW - pedagog specjalny, logopeda, psycholog
 • dr hab. Agnieszka Rypel, prof. UKW- pedagog, nauczyciel polonista
 • dr Ewa Binkuńska, UKW - językoznawca, logopeda, terapeuta wczesnej interwencji logopedycznej
 • dr Katarzyna Ciesielska - pedagog sp. doradztwo rehabilitacyjne
 • dr Ewa Danek UKW - muzyk, socjolog
 • dr Agnieszka Hamerlińska-Latecka UKW - neurologopeda, psycholog sp. kliniczna, pedagog
 • dr Małgorzata Karwowska UKW - pedagog specjalny, logopeda szkolny
 • dr Anna Rasmus UKW - psycholog, neurologopeda
 • dr Magdalena Zając UKW - logopeda, pedagog
 • mgr Barbara Bauman-Bielawska - pedagog, logopeda, specjalista metody Krakowskiej
 • mgr Magdalena Charbicka - oligofrenopedagog, specjalista integracji sensorycznej
 • mgr Kamila Dworzańska - neurologopeda, logopeda wczesnej interwencji
 • mgr Agnieszka Haska - logopeda
 • mgr Agnieszka Kwiatkowska UKW - logopeda
 • mgr Alina Siemianowska-Bloch - neurologopeda
 • mgr Paulina Wesołowska - logopeda

Pobierz pliki