Filozofia i Etyka

Informacja o kierunku

Organizator Instytut Filozofii
Kierownik dr hab. Wojciech Torzewski, prof. nadzw.
Czas trwania 3 semestry
Liczba słuchaczy 30
Koszt uczestnictwa 1500 złotych za semestr.
Opłatę można uiścić jednorazowo lub w czterech ratach zgodnie z obowiązującym na uczelni harmonogramem opłat czesnego.
Kontakt

Eleonora Fiedorowicz
Sekretariat Instytutu Filozofii
ul. Ogińskiego 16, pokój. 511
tel.: 52 323 67 09
ifukw@ukw.edu.pl 

Instytut prowadzi studium podyplomowe z filozofii i etyki przeznaczone dla wszystkich pragnących pogłębić wiedzę z zakresu etyki opartej na rzetelnej wiedzy ogólnofilozoficznej. Ukończenie studium daje osobom posiadającym już uprawnienia pedagogiczne prawo do nauczania etyki i filozofii w szkole.

Studium podyplomowe z Filozofii i Etyki jest skierowane przede wszystkim (choć nie wyłącznie) do nauczycieli chcących prowadzić zajęcia z etyki. Dlatego w zestawie przedmiotów - oprócz standardowych - znalazły się również te związane z dydaktyką filozofii.

Rekrutacja

Zapisy

od 01-04-2017 do 30-09-2017

Wymagane dokumenty
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
 • kserokopia dowodu osobistego
 • 1 zdjęcie
 • kwestionariusz osobowy
 • podanie o przyjęcie na studia
 • ankieta osobowa, którą kandydat wypełnia podczas internetowej rejestracji na stronie podyplomowe.ukw.edu.pl
Miejsce składania dokumentów Sekretariat Dziekanów WAiNS
ul. Ogińskiego 16
85 - 671 Bydgoszcz
pok. 604
Dodatkowe informacje O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje zasada kolejności zgłoszeń.

Program przedmiotowy

 1. Wstęp do filozofii
 2. Historia filozofii starożytnej
 3. Historia filozofii średniowiecznej
 4. Historia filozofii nowożytnej
 5. Filozofia współczesna
 6. Logika 
 7. Ontologia 
 8. Epistemologia
 9. Etyka ogólna
 10. Główne problemy etyki współczesna
 11. Etyka społeczna
 12. Bioetyka
 13. Etyka szczegółowa
 14. Filozofia kultury
 15. Filozofia religii
 16. Filozofia polityki
 17. Antropologia filozoficzna
 18. Socjologia moralności
 19. Dydaktyka filozofii i etyki
 20. Praktyka pedagogiczna